Cijfers

Naar 20.000 lopende projecten per jaar in FRIS

FRIS bevat een groeiend aantal onderzoeksprojecten aan de Vlaamse kennisinstellingen.  Eind 2022 bedroeg het aantal lopende onderzoeksprojecten bijna 20.000.  De meeste situeren zich in de Natuurwetenschappen (25%) en de Medische en gezondheidswetenschappenwetenschappen (24%).  De Sociale wetenschappen en Ingenieurswetenschappen en Technologie zijn  even sterk vertegenwoordigd (20 en 19%).  De Humane wetenschappen en kunsten (10%) en de Landbouwwetenschappen, diergeneeskunde en levensmiddelenwetenschappen (3%) vertegenwoordigen de overige projecten.  Ongeveer 1% van de projecten hadden geen toegewezen wetenschapsdiscipline.  De cijfers voor 2022 zijn tussentijdse resultaten (22/12/2022). Bekijk in detail … 

Jaarlijks meer dan 50.000 nieuwe publicaties in FRIS

 

In FRIS verschijnen jaarlijks ruim 50.000 nieuwe publicaties.  Dit zijn vooral (ongeveer 77%) publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, verder boekbijdragen (ongeveer 15%) en boeken (minder dan 10%).  De cijfers voor 2022 zijn voorlopige resultaten (op datum van 22/12/2022). Bekijk in detail...

Projecten in FRIS zijn vooral met Vlaamse overheidsmiddelen gefinancierd

In FRIS leveren de instellingen informatie aan over publiek gefinancierd onderzoek.  De projecten die in FRIS zijn terug te vinden, zijn in hoofdzaak met Vlaamse overheidsmiddelen (73%) gefinancierd.  19% van de financiering is afkomstig uit Europa, een kleine 7% van de federale overheid.  In 2022 vertegenwoordigen deze projecten een budget van meer dan 800 miljoen euro per jaar. Bekijk in detail...

Elke instelling heeft zijn eigen specialisaties

Tussen de individuele instellingen onderling is er een zekere variatie in de verdeling over de diverse wetenschapsdisciplines. De data die worden getoond zijn die van projecten gestart in de laatste vijf jaar (tot 22/12/2022). Enkel instellingen met minstens 10 projecten in het gebruikte tijdvenster worden getoond. Bekijk in detail...

Het publicatieprofiel van het onderzoek in Vlaanderen

Het profiel van disciplines van het onderzoek waarover Vlaamse onderzoekers publiceren wijzigt in de tijd.  Het relatief belang van een aantal onderzoeksdisciplines neemt toe in de laatste acht jaar zoals bij klinische en experimentele geneeskunde.  Voor andere onderzoeksdisciplines neemt het relatieve belang dan weer af zoals voor biologie, biowetenschappen, chemie, fysica en wiskunde.  Bijgaande figuur is gebaseerd op publicaties in tijdschriften van Web of Science.  De figuur geeft de relatieve aandelen van de onderzoeksdisciplines weer voor de FRIS dataleveranciers (binnen Vlaanderen) en is dus geen maat voor de specialisatie van het Vlaamse onderzoek vergeleken met de wereldstandaard. Bekijk in detail....