Technische informatie

Kom hier meer te weten over de laatste technische ontwikkelingen achter de schermen van het FRIS Onderzoeksportaal.

Fris opent deuren!

FRIS (Flanders Research Information Space) is dé regionale portal over onderzoekers en hun onderzoek in Vlaanderen. We willen als Vlaamse overheid immers een uniek venster bieden op het onderzoek in Vlaanderen en zo de zichtbaarheid ervan vergroten. Zo kan het portaal een bron van inspiratie zijn voor de Vlaamse overheid voor rapportering, analyses en statistieken, om de beleidsvorming te verbeteren en beter in te zetten op trends. Het FRIS-portaal wil onderzoekers dichter bij elkaar brengen, interdisciplinair onderzoek stimuleren, networking tussen onderzoekers mogelijk maken en experten helpen vinden in bepaalde disciplines. Meer informatie over de inhoud van het portaal vind je hier. Kom meer te weten over FRIS via de handige FRIS-brochure.

FRIS verankerd in het W&I decreet

Het W&I-decreet (decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid), dat de instellingen van de beleidsvelden Wetenschap en Innovatie regelt werd begin 2019 aangepast om tegemoet te komen aan de herstructurering van tal van wetenschappelijke instellingen. Lees meer...

FRIS architectuur

Architectuur

Achter het nieuwe portaal gaat ook een compleet vernieuwde IT-architectuur schuil. De focus van de nieuwe architectuur ligt sterk op kwaliteit, volledigheid en automatisering van de informatie via webdiensten. Lees meer...